System bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy wewnętrznej

  • podstawowym przeznaczeniem systemu jest konstrukcja różnych typów okien i drzwi przesuwnych
  • głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 31-96 mm
  • w ofercie znajdują się również ościeżnice dwu i trzytorowe, dzięki czemu można budować konstrukcje o większej ilości skrzydeł w jednej ramie

Cechy charakterystyczne systemu

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio
  • możliwość zastosowania wypełnień o grubości 4-20 mm
  • możliwość zastosowania specjalnych okuć i wykonania okien podawczych przesuwanych w pionie