Nawiewniki AERECO

Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń, w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

Ze względu na działanie wyróżniamy:

  • nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie. Posiadają czujnik (taśmę poliamidową), która analizuje poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak oddychanie, pranie, gotowanie, suszenie.  Im jest wyższa wilgotność względna nawiewnik dostarcza większą ilość powietrza.  Prawidłowo działające nawiewniki reagują na zmiany w zakresie od 30 do 70% wilgotności względnej. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustawienia blokady w pozycji przepływu minimalnego.
  • nawiewniki ciśnieniowe – samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie- blokadę w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. przy silniejszym podmuchu wiatru. Użytkownik ma możliwość przymknięcia nawiewnika ograniczając dopływ powietrza do minimum
  • nawiewniki sterowane ręcznie – użytkownik sam decyduje o otwarciu bądź zamknięciu nawiewnika. Urządzenie nie posiada żadnej regulacji automatycznej, która chroniłaby przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie nieuwzględnianą one zmian parametrów powietrza wewnętrznego

Wentylacja dostosowana do potrzeb

Dzięki nawiewnikom powietrze nawiewane jest w zależności od zapotrzebowania, jest to uzależnione najczęściej od:

  • pory dnia
  • temperatury powietrza w pomieszczeniu
  • ilości osób przebywających w mieszkaniu
  • od wykonywanych czynności

Nawiewniki:

  • ograniczają straty ciepła w pomieszczeniach nieużywanych
  • umożliwiają sprawną wentylację w miejscach, gdzie jest to konieczne
  • zapewniają komfort użytkowników